字典

追字的意思

追
拼音zhuī duī 注音ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄟ
简体部首辶部部外笔画6画总笔画9画
繁体部首辵部部外笔画6画总笔画10画
五笔86WNNP五笔98TNPD仓颉YHRR郑码MYW四角37307结构左下包围电码6620区位5523统一码8FFD笔顺ノ丨フ一フ一丶フ丶

基本解释

基本字义

zhuī(ㄓㄨㄟ)

⒈  赶,紧跟着:追逐追逼追随。追光。追剿追捕追奔逐北

⒉  回溯过去,补做过去的事:追溯追悼追加追认

⒊  竭力探求,寻求:追问。追寻追究追索

其他字义

duī(ㄉㄨㄟ)

⒈  雕琢:追琢(雕刻)。

⒉  古代乐器钟上用以悬挂的钮眼。

统一码

追字UNICODE编码U+8FFD,10进制: 36861,UTF-32: 00008FFD,UTF-8: E8 BF BD。

追字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

追字收录于 常用字 现通表 标准字体

异体字

汉英互译

chase、go after、pursue、recall、seek、trace

造字法

形声:外形内声

English

pursue, chase after; expel

详细解释

基本词义

zhuī

〈动〉

(1) (本义:追赶)

(2) 同本义(使追赶对象回来) [chase after]

追,逐也。——《说文》

以比追胥。——《周礼·小司徒》。注:“逐寇也。”

公追戎于济西。——《左传·庄公十八年》

驰车充国者,追寇之马也。——《管子·七臣七主》

追亡逐北。——汉· 贾谊《过秦论》

壶子曰:“追之!” 列子追之不及。——《庄子·应帝王》

公使阳处父追之。——《左传·僖公三十三年》

汉主追 韩信,苍生起 谢安。—— 唐· 杜甫《宴王使君宅题二首》

闻追豫州。——《资治通鉴》

(3) 又

追操至 南郡。

追购又急。——宋· 文天祥《<指南录>后序》

(4) 又如:穷寇勿追;穷追;猛追;追亡(追逐败亡的人)

(5) 追求;追取[pursue;seek]

库藏粮饷,都是民脂民膏,你只顾侵来肥己买笑追欢,败坏国家许多大事。——《水浒全传》

(6) 又如:追摄(追取);追欠(追缴亏空的款子、拖欠的赋税等);追欢(求欢)

(7) 赶得上;比配 [compare;match]

除两税外,不许差役追拢。——《旧唐书·食货志上》

(8) 又如:追匹(比配;匹配);追配(与前人相匹敌,媲美);追扰(追比侵扰)

(9) 追随,紧紧跟随某人 [follow]

追,隨也。——《方言十二》

[《吕氏春秋》]其言有十二月七十有二候,逐日步气,以追寒暑之序,类其物宜而逆为之备。——唐· 柳宗元《时令论》

追于宇下。——《资治通鉴》

(10) 又如:追陶仿谢(追随、仿效陶渊明、谢灵运去过隐居生活)

(11) 回溯;追念;召回 [recall]

追亨朝亨。——《周礼·司尊彝》。注:“犹追祭迁庙之主。”

盖追先帝。——诸葛亮《出师表》

(12) 又

深追先帝。

因作《谪九年赋》以自广,是岁腊月,诏追。——刘禹锡《问天钧赋序》

(13) 又如:追斋理七(追奠死者);追摄(追念记取);追叹(追溯往事而感叹);追慕(追念仰慕);追摧(追念悲伤);追恨(追溯往事而悔恨)

(14) 补救 [remedy]

弗慎厥德,虽悔可追?——《书·五子之歌》

是谓追之。——《素问·调经论》。注:“犹補也。”

悟以往之不谏,知来者之可追。——晋· 陶渊明《归去来兮辞》

追受其牒。——明· 高启《书博鸡者事》

(15) 又如:追像(补救);追补(特加补救以往的不足或缺陷);追救(补救);追书(补记)

(16) 追寻 [seek]

以骥之可以追利避害也。——《韩非子》

(17) 又如:追迹(追寻遗迹);追掩(追踪袭击);追骑(追寻侦察人、事的真象)

(18) 追究 [look into]

苟有不晓之问,追难孔子,何伤于义?——《论衡·问孔》

(19) 又如:追比(定期追究;限期完成);追劾(追究告发以前在职时所犯的罪过)

(20) 送别;告别 [bid farewell]

薄言追之,左右绥之。——《诗·周颂·有客》

(21) 又如:追赠(帝王在臣子死后送给他的官爵或称号);追酒(饯行);追饯(追送饯行)

(22) 收缴 [take over]

拆了他的山门,毁了他的佛像,追了他的度牒,不放他回乡。——《西游记》

(23) 催逼 [press]

妾家非豪门,官赋日相追。——《蚕女》

(24) 又如:追敛(催交租税);追征(催迫征收);追租(催交租税)

常用词组

追奔逐北追本穷源追逼追比追捕追补追查追悼追悼会追肥追风逐电追赶追根、追根究底,追根究底儿、追购追怀追还追悔追缉追击追记追加追歼追剿追缴追究追念追求追认追述追思追溯追诉追随追索追亡逐北追想追询追寻追忆追赃追赠追逐追踪

康熙字典

康熙字典 追

追【酉集下】【辵部】 康熙筆画:13画,部外筆画:6画

《唐韻》陟隹切《集韻》《韻會》中葵切,𠀤音䨨。《廣韻》隨也。《增韻》逮也。《玉篇》送也。《詩·周頌》薄言追之。《註》謂已發上道而追送之也。《前漢·韓信傳》公無所追。追,信詐也。

《說文》逐也。《周禮·秋官·士師》掌鄕合,以比追胥之事。《註》追,追𡨥也。《左傳·莊十八年》追戎于濟西。

《玉篇》及也,救也。《書·五子之歌》雖悔可追。《註》言雖欲攺悔,其可及乎。《論語》往者不可諫,來者猶可追。《左傳·襄九年》圍宋彭城,非宋地,追書也。《註》追書者,其地已非宋有,追使屬宋也。

凡上溯已往曰追。《詩·大雅》聿追來孝。《左傳·成十三年》追念前勳。

遂非曰追非。《前漢·五行志》歸獄不解,兹謂追非。《註》謂歸過于民,不罪己也。解,止也。追非,遂非也。

國名。《詩·大雅》其追其貊,奄受北國。

《集韻》《韻會》《正韻》𠀤都雷切,音堆。《玉篇》治玉名。《周禮·天官·追師註》追,治玉石之名。《詩·大雅》追琢其章。

毋追,冠名。《禮·郊特牲》毋追,夏后氏之道也。《釋文》上音牟下多雷反。

鐘紐。《孟子》以追蠡。

《字彙補》旬爲切。與隨通。《楚辭·离騷》背繩墨以追曲兮。《註》追,古與隨通。

叶馳僞切,音墜。《司馬相如·上林賦》車騎雷起,殷天動地。先後陸離,離散別追。

说文解字

说文解字

追【卷二】【辵部】

逐也。从辵𠂤聲。陟隹切

说文解字注

(追)逐也。詩、禮假爲治金玉之鎚。从辵。𠂤聲。陟隹切。十五部。

追
©2021 QIANP.com · 京ICP备20015262号-1 · 京公网安备11011502004066号