字典

陈字的意思

陈
拼音chén 注音ㄔㄣˊ 繁体
部首阝部部外笔画5画总笔画7画
五笔BAIY仓颉NLKD郑码YHKO四角74294结构左右电码7115区位1934统一码9648笔顺フ丨一フ丨ノ丶

基本解释

基本字义

陈(陳)chén(ㄔㄣˊ)

⒈  排列,摆设:陈列陈兵

⒉  述说:陈述陈情。详陈。陈诉陈说

⒊  旧的,时间久的:陈旧陈腐陈醋。推陈出新。陈陈相因陈迹陈皮

⒋  中国周代诸侯国名,在今河南省淮阳县一带。

⒌  中国朝代名,南朝最末的王朝。

⒍  姓。

统一码

陈字UNICODE编码U+9648,10进制: 38472,UTF-32: 00009648,UTF-8: E9 99 88。

陈字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

陈字收录于 常用字 现通表

异体字

汉英互译

lay out、old、stale

相关字词

造字法

原为形声

详细解释

基本词义

Chén

〈名〉

(1) (形声。从阜,从木,申声。本义:地名。古宛丘地,春秋时陈国国都,在今河南省淮阳县。引申为姓氏)

(2) 古国名 [Chen state]。在今河南省东部和安徽省北部一带

陈,宛丘, 舜后妫( guí)满之所封。——《说文》

陈, 颛顼之族也。——《左传·昭公八年》

(3) 陈朝 [Chen Dynasty]。朝代名。南朝之一。公元557年陈霸先代梁称帝,国号陈。建都建康(今江苏南京),后被隋所灭

(4) 战阵;行列 [battle array]

前未到匈奴陈二里所。——《史记·李将军列传》

(5) 姓

词性变化

chén

〈动〉

(1) 陈设,陈列 [put in order;display]

陈,列也。——《广雅》

陈,布也。——《玉篇》

展器陈告备。——《周礼·肆师》

陈力就列,不能者止。——《论语·季氏》

陈鱼而观之。——《左传·隐公五年》

山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》

信臣精卒陈利兵而谁何。——汉· 贾谊《过秦论》

(2) 又如:陈献(陈设供奉);陈宝(陈列宝物)

(3) 述说 [explain;state]

吾非尧舜之道,不敢以陈于王前。——《孟子·公孙丑下》

跪敷衽以陈辞兮。——屈原《离骚》

今日良宴会,欢乐难具陈。——《古诗十九首》

衡因上疏陈事。——《后汉书·张衡传》

常惠请其守者与俱,得夜见汉使,具自陈道。——《汉书·李广苏建传》

(4) 又如:详陈(详细述说);陈言(陈述)

chén

〈形〉

(1) 陈旧 [antiquated;outmoded]

年谷复熟而陈积有余。——《荀子·富国》

当其取于心而注于手也,惟陈言之务去。——唐· 韩愈《答李翊书》

(2) 又如:陈醋;陈迹;推陈出新,新陈代谢

常用词组

陈兵陈陈相因陈词滥调陈醋陈放陈腐陈谷子烂芝麻陈规陈规陋习陈货陈迹陈酒陈旧陈列陈米陈年陈皮陈情陈绍陈设陈述陈述句陈说陈诉陈套陈奏

康熙字典

康熙字典 陈

陳【戌集中】【阜部】 康熙筆画:16画,部外筆画:8画

〔古文〕𨸬軙敶《唐韻》直珍切《集韻》《韻會》《正韻》池鄰切,𠀤音塵。《玉篇》列也,布也。《書·咸有一德》乃陳戒于德。《詩·小雅》𨻰饋八簋。

《史記·李斯傳》所以飾後宮,充下𨻰。《註》下陳,猶後列也。

《廣韻》故也。《詩·小雅》我取其𨻰,食我農人。《史記·平準書》太倉之粟,陳陳相因。

久也。《書·盤庚》失于政,𨻰于兹。《傳》今旣失政,而𨻰久於此而不徙。《疏》釋詁云:塵,久也。孫炎曰:𨻰居之久,久則生塵矣。古者𨻰塵同也。故𨻰爲久之義。

《廣韻》張也。《禮·表記》事君欲諫,不欲𨻰。《註》𨻰謂言其過於外也。

《廣韻》衆也。

《爾雅·釋宮》堂途謂之陳。《註》堂下至門徑也。《釋名》言賔主相迎𨻰列之處也。《詩·小雅》彼何人斯,胡逝我𨻰。《註》北當階,其南接門內霤。

國名。《廣韻》周武王封舜後胡公滿於𨻰,楚滅𨻰爲縣,漢爲淮陽國,隋爲𨻰州。

姓。胡公滿之後,子孫以國爲氏。

《玉篇》或作𢽬塵。

《廣韻》《集韻》𠀤直刃切。同陣。軍伍行列也。詳前陣字註。

叶都年切,音顚。《易林》秋糧未成,無從至𨻰。水深難涉,使我不前。《黃庭經》火兵符圖備靈關,前昂後𤰞高下𨻰。關音涓。

说文解字

说文解字

陈【卷十四】【𨸏部】

宛丘,舜後嬀滿之所封。从𨸏从木申聲。𨸬,古文陳。直珍切〖注〗臣鉉等曰:陳者,大昊之虛,畫八卦之所,木德之始,故从木。〖注〗軙、敶,亦古文陳。

说文解字注

(陳)宛丘也。韵會有也。舜後嬀滿之所封。毛傳諩曰。陳者、大皞虙戲氏之墟。帝舜之冑。有虞閼父者、爲周武王陶正。武王賴其利器用。與其神明之後。封其子嬀滿於陳。都於宛丘之側。是曰陳胡公。按今河南陳州府治是其地。許必言宛丘者、爲其字从𨸏也。毛傳曰。四方高中央下曰宛丘。卽釋丘之宛中曰宛丘也。陳本大皞之虛正字。俗叚爲敶列之敶。陳行而敶廢矣。从𨸏。从木。大皞以木德王。故字从木。申聲。直珍切。十二部。

𨸬)古文陳。按古文从申不从木。

陈